ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ອຸປະກອນໄຟເຍືອງທາງສຸກເສີນແລະເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ສົ່ງອອກໄປຕາເວັນອອກກາງ, ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແລະເຂດອາຟຣິກາ.